Jobinfo Projects

מחלקת הפרויקטים המיוחדים של Jobinfo‏ אחראית על השמה וגיוס ממוקד ואינטנסיבי של מומחים, בתקופת זמן קצרה.
החטיבה נותנת מענה לחברות הנדרשות לגייס מספר גדול של עובדים בתוך פרק זמן מוגבל. Jobinfo‏ מעמידה לטובת החברה מנהלי פרויקטים מנוסים העוסקים בפעילות הגיוס שלה עצמה, בהתאם להנחיותיה, ובכך מסייעת לה לחשוף את פעילותה ולשווק את עצמה למספר רב של מועמדים.

ההתחייבות שלנו:

  • סטנדרטים בינלאומיים: אנו עוקבים אחר הנעשה בעולם ומאמצים את השיטות ודרכי העבודה המתקדמות ביותר
  • הקפדה על לוחות זמנים: אנחנו קובעים תאריכי התחלה וסיום מוגדרים לפרויקט, ולקראת תום התקופה, בוחנים את כדאיותו של הפרויקט במהלך התקופה
  • משאבים: לכל לקוח מוצמד מנהל פרויקט ייעודי המקיים פגישות מקצועיות עם המנהלים הרלוונטיים, לצורך הבנת פרופיל המשרות והפרויקטים. נוסף על כך, אנו מתחייבים למתן משוב בתוך שני ימי עבודה בלבד, לבצע שיחות שבועיות, לבחון במשותף את התקדמות הפרויקט ולבדוק ממליצים.

מתודולוגיה:

  • עבודת עומק על בסיס מאגר הנתונים המלא של Jobinfo, הכולל יותר מ- 400,000 קורות חיים שנאספו מ-1999
  • תשתית ומתודולוגיה מפותחת של networking
  • מערכת טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לאתר מועמדים באמצעות מילות מפתח או על-פי הגדרות לקוח מערכת free text משוכללת
  • פנייה למועמדים פסיביים שאינם מחפשי עבודה באותה נקודת זמן, הקיימים במאגר חברת Jobinfo    
צרו קשר עם מומחה השמה
*שדה חובהשלח פנייה

למידע נוסף על פרסום באתר Jobinfo ודיוורים מפולחים פנה למחלקת קשרי לקוחות שלנו:
customer@jobinfo.co.il
טלפון קשרי לקוחות: 09-9715109