נשים בהייטק: ירידה במספר המועסקות בענף; ירידה בשכר הנשים לעומת עלייה בשכר הגברים

בשנת 2016 חלה ירידה של 10% במספר הנשים שהועסקו בהייטק – לעומת שנת 2015; בעוד ששכר הגברים בשנה זו רשם עלייה של 14% הרי ששכר הנשים דווקא ירד ב-3% לעומת השנה הקודמת
כך עולה מנתוני חברת ההשמה Jobinfo לקראת יום האישה הבינלאומי שיחול ב-8.3

נשים בהייטק - 2016

פערי השכר בין גברים ונשים במשק הישראלי הם בעיה כאובה ומוכרת והם חוצים ענפים ותפקידים. עם זאת ולמרות השיח הרב סביב השוואת תנאי שכר בהעסקת נשים בהייטק, בפועל אנו עדים לגידול  בפערים בשכר העובדים בענף.

סיכום שנתי מעודכן של מאות השמות בהייטק במרוצת 2016 שבוצע על ידי חברת ההשמה להייטק Jobinfo לרגל יום האישה הבינלאומי (8.3), מעלה נתונים מדאיגים בהשוואה ל-2015 לפיהם פערי השכר בין נשים וגברים שגויסו להייטק ב- 2016 גדלו וכך בעוד ששכרם הממוצע של גברים בהייטק עלה ב-14% לעומת 2015 ועומד על 24,123 הרי שממוצע שכר הנשים ירד ב-3% לעומת אשתקד ועומד על 19,500 ₪.

מהנתונים עולה עוד כי עבור תפקידים טכנולוגיים עד דרג דירקטור - גברים מרוויחים בממוצע 23,752 ₪ מה שמהווה עלייה של 16% לעומת 2015, ואילו נשים ירוויחו לתפקידים אלה בממוצע 19,268 ₪ , מה שמהווה ירידה של 2% בשכרן של הנשים.

ההשמות לעבודה בהייטק עלו אמנם ב-12% ב-2016 אך הן פסחו על הנשים

לדברי שרית מלכה-ליברמן, דירקטור השמות ב- Jobinfo: "מבחינת אחוזי ההשמות לעבודה בהייטק חלה בשנת 2016 עלייה של 12% לעומת השנה שקדמה לה ולמרות שהיינו מצפים לראות כי גם המגזר הנשי שותף במשרות החדשות הללו, הנתונים מראים באופן מפתיע כי חלה מגמת ירידה בהעסקת נשים בהייטק: אם ב- 2015 הנשים היוו 22% מסך ההשמות שביצענו עבור חברות הייטק בישראל  הרי שב- 2016 הן מהוות 17% בלבד, כלומר ירידה בכמות ההשמות של נשים. לעומת זאת בקרב הגברים חלה עלייה של 18% בהשמות והם עמדו על 83% מסך ההשמות בענף ההייטק בשנת 2016.

שכר לפי מגדר ודרגה – גברים/נשים (סיכום נתוני 2016 בהשמות בהייטק באמצעות Jobinfo)
מתוך כלל ההשמות % גברים % נשים % גברים % נשים שכר ממוצע גברים ב ₪ שכר ממוצע נשים ב ₪ שכר ממוצע גברים ב ₪ שכר ממוצע נשים ב ₪ % השינוי גברים % השינוי נשים
  2015 2016 2015 2016    
השמות כללי 78 22 83 17 21,300 20,000 24,213 19,790 14% -1%
השמות עד דרג דירקטור 73 21 79 17 20,500
19,700
23,752 19,570 16% -1%
השמות דרג דירקטור ומעלה 5 1 3 1 33,900 27,750 32,950 26,667 -3% -4%

 גברים לפיתוח, נשים לכספים ואדמיניסטרציה

עיון מדוקדק בנתונים של Jobinfo לשנת 2016 מעלה כי המקצועות הטכנולוגיים עדיין נחשבים "גבריים" יותר לעומת מקצועות השיווק והאדמיניסטרציה. בקרב הגברים, 83% מהם גויסו לתפקידים טכנולוגיים, ו-4% לתפקידי שיווק ומכירות. בקרב הנשים 63% גויסו לתפקידים טכנולוגיים, 10% לתפקידי שיווק ומכירות, ו-6% לתפקידי כספים ואדמיניסטרציה, הנשלטים בשנה זו על ידי המגזר הנשי.

בשנת 2016, השכר הממוצע בתפקידי QA לנשים בהייטק עמד על 18,380 ₪, בתפקידי פיתוח תוכנה על 22,640 ובתפקידי פיתוח חומרה על 23,500. השכר הממוצע לנשים בתפקידים בכירים עמד על  26,667 ₪. לעומת זאת הגברים בתחומי הפיתוח מתוגמלים יותר מהנשים באופן משמעותי והשכר הממוצע של גברים בתפקידי QA  עמד על 21,000 ש"ח, בתפקידי פיתוח תוכנה על 24,690 ש"ח ובתפקידי פיתוח חומרה על  23,850 ₪. שכר הגברים שגויסו לתפקידים בכירים עמד על 33,000 ₪.

 

2016

פילוח לפי תחומים נבחרים אחוז הנשים בתחום ביחס לסך ההשמות בתחום אחוז הנשים בתחום מבין סך השמות הנשים שכר ממוצע לנשים (משכורת חודשית ברוטו באלפי שקלים) אחוז הגברים בתחום ביחס לסך ההשמות בתחום אחוז הגברים בתחום מבין סך השמות הגברים שכר ממוצע לגברים (משכורת חודשית ברוטו באלפי שקלים) אחוז ההשמות בתחום מתוך כלל ההשמות
QA 29% 17% 18,380 71% 9% 21,000 10%
פיתוח תוכנה 12% 40% 22,640 88% 59% 24,690 56%
פיתוח חומרה 8% 6% 23,500 92% 15% 23,850 14%
שיווק 41% 9% 17,140 59% 3% 16,400 4%
דירקטור ומעלה 13% 3% 26,667 87% 4% 33,000 4%

"נשים משפרות עמדות אבל לא ממש סוגרות את הפער אל מול שכר הגברים", אומרת אילנה אחימאיר, מנכ"לית Jobinfo.

לדבריה, "הרבה דיו נשפך והרבה מילים נאמרו על הגדלת מצבת הנשים בתפקידים טכנולוגיים בהייטק. יתירה מזאת, הרבה חברות אומרות לנו שהן מעוניינות להגדיל את מצבת הנשים אצלן. אולם בפועל אנחנו רואים ומודדים תוצאות אחרות. ב 2016 ראינו ירידה באחוז ההשמות של נשים בהייטק, וגם אם יש עליה באחוז ההשמות בתפקידים טכנולוגיים של נשים בהשוואה לאחוז שמדדנו ב 2015, הרי שבערך מוחלט מדובר בפחות השמות "נשיות", ואנחנו רחוקים מלראות מגמה קבועה של עליה במספר האיושים הטכנולוגיים על ידי נשים.

אחימאיר מוסיפה כי לדעתה ידרשו שנים של פרויקטים שתחילתם בתיכון כגון "מהנדסות העתיד", אשר יטעו בלב הנערות והנשים את הרעיון שקריירה בהייטק, בתפקידים הנדסיים טכנולוגים, היא התפתחות קריירה טבעית עבורן ואינה עומדת בסתירה אל מול הורות וגידול ילדים.