נשים בהייטק 2015: מגמת שיפור, אך נשים עדיין מרוויחות פחות מגברים

מנתוני חברת ההשמה Jobinfo עולה כי פערי השכר בין נשים וגברים שגויסו להייטק ב-2015 עמדו על 6.5% - שיפור משמעותי לעומת פער של כ-32% ב-2014. עם זאת, עדיין רק אחד מכל מועסקים בהייטק היא אישה, ויש תחומים שנחשבים "נשיים" יותר כמו שיווק ואדמיניסטרציה. מיהם הארגונים שהחליטו לקדם העסקת נשים וכיצד הם עושים זאת? מהם פערי השכר בין עובדי ההייטק בצפון ובמרכז?

פערי השכר בין גברים ונשים במשק הישראלי הם בעיה כאובה ומוכרת והם חוצים ענפים ותפקידים. עם זאת, סיכום שנתי מעודכן של אלפי השמות בהייטק במרוצת 2015 מעלה נתונים מעודדים בהשוואה ל-2014. למרות הנתונים הללו, עדיין נשמר הפער המסורתי בין גברים ונשים בתחום, כך שרק אחד מכל חמישה עובדים שתפגשו במסדרונות, בפינת הקפה או בקיוביקל'ס יהיה אישה. מספר חברות הייטק בישראל שמו לאחרונה את הצורך בקליטת עובדות ובקידום נשים בארגון במוקד העשייה, ומקדישות לכך תשומת לב רבה בשילוב צעדים ארגוניים משמעותיים.

מנתוני חברת ההשמה להייטקJobinfo  עולה כי השכר הממוצע לגברים שגויסו ב-2015 לעבודה בהייטק עמד על 21,300 ₪, בעוד ששכרן של הנשים עמד על 19,988 ₪ בממוצע. אמנם הפער ברמות השכר הוא של כ-6.5% לטובת הגברים, אך השוואה לנתוני השכר ב-2014 מעלה כי הפער הצטמצם משמעותית. בשנה שעברה השכר הממוצע לגברים שגויסו להייטק עמד על 23,119 ₪ בעוד ששכר הנשים שגויסו עמד על 17,450 ₪. כלומר – הפרש משמעותי מאוד של 32% לטובת הגברים.

בחלוקה כמותית של ההשמות בין נשים וגברים נשמר פער גדול לטובת הגברים, שגויסו ל-78% מהמשרות. הנשים תפסו 22% מכלל ההשמות בהייטק, ומדובר על שיעורים דומים לאלה שהיו בשנת 2014 וגם בשנים שקדמו לה.

גברים לפיתוח, נשים לשיווק ואדמיניסטרציה
עיון מדוקדק בנתונים של Jobinfo לשנת 2015 מעלה כי המקצועות הטכנולוגיים עדיין נחשבים "גבריים" יותר לעומת מקצועות השיווק והאדמיניסטרציה. בקרב הגברים, 75% גויסו לתפקידים טכנולוגיים, 8% לתפקידי שיווק ומכירות, ו-2% בלבד לתפקידי אדמיניסטרציה. בקרב הנשים 58% גויסו לתפקידים טכנולוגיים, 14% לתפקידי שיווק ומכירות, ו-17% לתפקידי כספים ואדמיניסטרציה.

בשנת 2015, השכר הממוצע בתפקידי פיתוח טכנולוגיים לנשים שנקלטו בהייטק עמד על 21,600 ₪ והשכר הממוצע שלהן לתפקידים בכירים עמד על 27,750 ₪. הגברים בתחומי הפיתוח עדיין מתוגמלים יותר מהנשים באופן משמעותי, והשכר הממוצע של אנשי הפיתוח שנקלטו בהייטק עמד על 25,000 ₪. שכר הגברים שגויסו לתפקידים בכירים עמד על 33,900 ₪.

"מגמה חיובית מתמשכת"
"אנחנו עדים למגמה חיובית מתמשכת בשנים האחרונות בנוגע להעסקת נשים בהייטק", אומרת אילנה אחימאיר, מנכ"לית Jobinfo. "מספר הנשים המגויסות לתפקידי תכנות ופיתוח גדל גם ביחס למספר הכולל של נשים העובדות בהייטק בתפקידי שיווק, כספים ואדמיניסטרציה. מגמת עידוד כניסתן של נשים למקצועות טכנולוגיים הולכת וגדלה גם לאור המחסור בידיים עובדות בהייטק בשנים האחרונות".

אחימאיר מוסיפה כי "החברות הגדולות והבינוניות נותנות את הטון בכך שמאפשרות ביתר קלות לנשים לשלב חיי משפחה ועבודה, ולצד זה אנחנו רואים גם יותר יזמיות בהייטק בשנים האחרונות וסטארט-אפים שחרטו על דגלם העסקת נשים". יחד עם זאת, מוסיפה אחימאיר "אין ספק שמיעוט נשים בתפקידים טכנולוגים בהייטק הינו פועל יוצא של מיעוט בנות במגמות ריאליות בתיכון, נושא הנדון לא מעט בעת האחרונה, תוך ניסיון לגבש דרכים לשינוי המצב."

איך מקדמים נשים בהייטק? אינטל כמשל
הפערים בין גברים ונשים בהייטק אינם גזרת-גורל, ויש ארגונים שהחליטו לשנות את המצב. כך לדוגמה, ניתן לציין את ענקית השבבים אינטל, ששמה על סדר יומה את נושא קידום הנשים בהיבט התעסוקתי. בהנהלת אינטל ישראל מכהנות כיום 33% נשים - בהן גם המנכ"לית מקסין פסברג, ובהנהלת המפעל בקריית-גת שיעור הנשים הוא 50%.

באינטל ישראל כולה עומד שיעור הנשים מבין המועסקים על 21% (בדומה למגמה הרווחת בהייטק המקומי), אך החברה הכריזה על שורת צעדים משמעותיים שמטרתם להגדיל את שיעור העסקת הנשים. בין היתר, החברה מאפשרת שעות עבודה גמישות לנשים בתפקידים מסוימים, מאפשרת לעובדות החוזרות מחופשת לידה לשוב לתפקידן בצורה הדרגתית בשנה הראשונה, החברה משתתפת במספר פרויקטים שתכליתם עידוד הגעת נשים צעירות להייטק, ולפני כמה חודשים הכריזה אינטל כי הבונוס המוכר של "חבר מביא חבר" יוכפל במקרים שבהם תגויס אישה לתפקיד.

בלה אברהמס, סמנכ"לית קשרי חוץ באינטל ישראל: "אנו מאמינים שמגוון בתעסוקה הוא המנוע לחדשנות וליצירתיות של החברה. כחברה גלובלית, אנו רואים במגוון - Diversity - חלק מהותי מערכי החברה. אנו צומחים עם השונה, ומאמינים שהוא הבסיס להתפתחותנו כחברה. אנו פועלים ללא הרף לקידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה בקרב אוכלוסיות מגוונות ובפרט נשים. אינטל ישראל מעוניינת להעסיק יותר ממגזרים שונים גם מהעיקרון לעיל וגם משיקולי תועלת. לכן, גיוון כאחד מערכי החברה מיושם הן בתהליכי הגיוס והן בתהליכי פיתוח וקידום כוח האדם, תוך מדידה מתמדת".

רוצים להרוויח יותר? חפשו עבודה במרכז
נתון מעניין נוסף שעולה מההשמות של Jobinfo ב-2015 נוגע לשכרם של המגויסים להייטק על פי חלוקה גאוגרפית. השכר הממוצע בהשמות שנעשו באזור הצפון ב-2015 עמד על 16,789 ₪, בעוד שהעובדים שגויסו באזור המרכז משתכרים בממוצע 17,876 ₪. מדובר בפער של למעלה מ-1,000 ₪ בשכר הברוטו, שהם כ-6% לטובת מרכז הארץ.


שכר לפי אזורים ודרגה – גברים/נשים (סיכום נתוני 2015 בהשמות בהייטק באמצעות Jobinfo)

מתוך כלל ההשמות

% גברים

% נשים

שכר ממוצע גברים ב ₪

שכר ממוצע נשים ב ₪

השמות כללי

78

22

21,300

20,000

השמות צפון הארץ

12

2

21,360

16,789

השמות אזור מרכז

66

20

20,714

17,876

השמות עד דרג דירקטור

73

21

20,500

19,700

השמות דרג דירקטור ומעלה

5

1

33,900

27,750

 

פילוח לפי תחומים נבחרים

אחוז הנשים בתחום ביחס לסך ההשמות בתחום

אחוז הנשים בתחום מבין סך השמות הנשים

שכר ממוצע לנשים (משכורת חודשית ברוטו באלפי שקלים)

אחוז הגברים בתחום ביחס לסך ההשמות בתחום

אחוז הגברים בתחום מבין סך השמות הגברים

שכר ממוצע לגברים (משכורת חודשית ברוטו באלפי שקלים)

אחוז ההשמות בתחום מתוך כלל ההשמות

QA

35%

11%

15,540

65%

6%

20,000

7%

פיתוח תוכנה

16%

28%

23,130

84%

41%

25,270

38%

פיתוח חומרה

20%

21%

16,400

80%

24%

25,300

23%

שיווק

44%

14%

12,350

56%

5%

14,100

7%

מכירות

14%

1%

12,000

86%

2%

16,000

1%

כספים ואדמיניסטרציה

94%

16%

14,200

6%

2%

14,670

4%

דירקטור ומעלה

14%

4%

27,750

86%

6%

33,900

6%